Dotace na výměnu kotlů

11.07.2013 16:04

Moravskoslezský kraj a MŽP vyhlašují výzvu na podporu výměny kotlů.

Vlastníci rodinných domů mohou získat dotaci až do výše 60 tis. Kč. Žádosti je možné podávat od 1.7.2013 do 29.11.2013.

Podrobné informace najdete zde: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/1--spolecna-vyzva-mzp-a-msk--ndash;-spolecny-program-na-podporu-vymeny-kotlu-32359/

Využijte této příležitosti, ušetřete díky úspornějšímu systému vytápění a pomozte zároveň zdejšímu životnímu prostředí. Bude se nám všem lépe dýchat! 

S podáváním žádostí nevájte, prostředky jsou omezené, v minulé výzvě byly velmi rychle vyčerpány!

K. Tidrichová

Zpět