Meeting projektu E.N.C.L.O.S.E. v Ostravě

10.06.2013 13:04

Ve dnech 2. - 5.6.2013 Rovnovážka hostila setkání partnerů projektu E.N.C.L.O.S.E. v Ostravě. Partneři si na meetingu předávali informace o úspěšných způsobech začleňování znevýhodněných osob do společnosti (jedná se o osoby mentálně postižené, osoby s nízkým vzděláním, seniory, imigranty apod.). V rámci meetingu byl partnerům představen projekt ostravské společnosti METER Silesia, spol. s r.o. s názvem Práce má zelenou (www.pracemazelenou), který je příkladem úspěšné práce s Romy, vedoucí k jejich začlenění na trh práce.

V rámci projektu E.N.C.L.O.S.E. Rovnovážka poskytuje krátké kurzy přípravy na pracovní pohovor, tvorby CV a efektivního využívání nástrojů pro hledání práce a dále tzv. mentoring, což je poradenská metoda založená na předávání zkušeností. V projektu pracujeme zejména se dvěma cílovými skupinami: ženami staršími 50 let a ženami na rodičovské dovolené. V případě zájmu o účast nás prosím kontaktujte.

Zpět