Nová zelená úsporám

05.05.2013 09:01

Vláda připravuje spuštění nové vlny programu Zelená úsporám, ve kterém bude podporovat především zateplování rodinných domů. Občanům Vratimova a Horních Datyní nabízíme bezplatné poradenství v oblasti přípravy projektové dokumentacve, využívání alternativních zrojů energie apod. Naše obec se nachází v oblasti zatížené znečištěním ovzduší z nedaleké průmyslové aglomerace. Záleží nám na tom, aby se tady "dalo dýchat", aby ovzduší nebylo dále znečišťováno nevhodným topením v domácnostech.

K. Tidrichová

Zpět