Projekt SKiP přináší e-learningový kurz

29.12.2015 09:57

Projekt SkiP

Hledáme rovnováhu a rovné příležitosti pro všechny – tedy i pro lidi, kteří se hůře uplatňují na trhu práce kvůli svému zdravotnímu postižení. 

Projekt SKiP je určen lidem, kteří se profesně věnují práci se zdravotně postiženými lidmi (sociálním pracovníkům, vzdělavatelům, zdravotníkům aj.).

V rámci projektu byl vytvořen uživatelsky příjemný vzdělávací kurz, který nabízí informace o správném přístupu a komunikaci s lidmi se zdravotním omezením, způsobu, jak účinně usnadnit jejich cestu na trh práce, jak podpořit jejich motivaci se dále rozvíjet a pracovat na sobě. V kurzu jsou uvedeny i konkrétní příklady, kdy se lidé se zdravotním handicapem dostali k práci, přiměřené jejich možnostem, a jak v ní nejen obstáli, ale motivovali svým příkladem i další lidi.

Online vzdělávací kurz SkiP je v češtině a najdete ho zde: http://www.europe-projectskip.eu/?lang=cs. Je nutno se pouze zaregistrovat (menu: vyhrazená oblast, dole: sign-in) a můžete hned začít!

 

 

Zpět