Stížnost OZO Ostrava v řešení

10.09.2013 17:05

Téměř okamžitě po obdržení stížnosti (viz níže) se nám telefonicky ozvala paní Karasová, tisková mluvčí OZO Ostrava. Rychlá reakce byla potěšující. Paní Karasová měla doplňující otázky k případu a slíbila, že věc postoupí dále k řešení. Uznala, že postup pracovníka sběrného dvora nebyl správný, nicméně zpochybnila správnost našeho konání. Záležitost dále diskutujeme a o vývoji vás budeme dále informovat.

Klára Tidrichová

Zpět