Stížnost OZO závěr

02.01.2014 09:41

Na základě urgence jsme získali definitvní stanovisko vedení společnosti OZO k naší stížnosti ze dne 6.9.2013: dle vyjádření paní Mgr. Vladimíry Karasové "se jednalo o důrazné připomenutí pravidel všem pracovníkům, kteří ve sběrném dvoře v Kunčicích službu provádějí". 

Nezbývá než doufat, že šlo skutečně o výjimečný případ a že se v budoucnu s ničím podobným nesetkáme. Pokud by kdokoli z vás, občanů, v budoucnu narazil na podobný problém, prosím informujte nás.

K. Tidrichová

Zpět