Zářiové akce na téma rovných příležitostí v práci

18.08.2016 10:32


V září pořádáme dvě akce na ožehavé téma rovnosti mužů a žen v zaměstnání. 

16.9. 9:00 - 15:30 - Interaktivní seminář pro zástupce podniků: manažery, personalisty, vzdělavatele, zástupce odborů aj. Zvláštním hostem je Mgr. Kateřina Kaňoková, zakladatelka a jednatelka firmy GENDER Consulting, s. r. o. 

Po skončení semináře budete disponovat zajímavými poznatky z různých evropských zemí, seznámíte se s příklady dobré praxe firem, které prošly genderovými audity v ČR, naučíte se pracovat s nástrojem na stanovení genderové mezery v podnicích. Registrace do 9.9. u Hany Danihelkové. rovnovazka.hd@seznam.cz.

23.9. 9:00 - 15:30 - Interaktivní Workshop pro veřejnost. 

Účastníci se zajímavou formou seznámí s problematikou nerovného postavení žen a mužů na trhu práce. Registrace do 16.9. u Hany Danihelkové. rovnovazka.hd@seznam.cz.

Obě akce proběhnou v hotelu Harmony Club Ostrava, 28. října 1263/170. Účast je zdarma. Občerstvení zajištěno.

ZERO GPG – Genderová rovnost: Inovativní nástroj a zvyšování povědomí o genderové mezeře v odměňování žen a mužů. Projekt č. JUST/2013/PROG/AG/4862/GE

Zpět