ENCLOSE:

Establish a New Cooperation To Let Obtain Social Inclusion in Europe = Zahájit novou spolupráci pro dosažení sociálního začlenění v Evropě

Jedná se o mezinároní projekt programu Grundtvig Partnerství.

Cílem projektu je podpořit sociální začleňování a integraci ohrožených a znevýhodněných osob v zemích deseti evropských partnerů. Projekt těmto lidem přináší příležitosti prostřednictvím vzdělávání, mentoringu, stínování a osvětových aktivit, to vše s cílem usnadnit těmto osobám vstup na trh práce.

Primární cílovou skupinou jsou ohrožené osoby, kterými jsou nezaměstnaní, nízkokvalifikovaní, absolventi škol, hendikepovaní, etnické menšiny a imigranti, ženy, starší lidé a další znevýhodněné skupiny.

Sekundární cílovou skupinou jsou neziskové organizace, sociální partneři, soukromé podniky, zástupci místní a krajské samosprávy a lidé pracující s výše uvedenými skupinami.

Jedním z produktů projektu je příručka s příklady úspěšných aktivit pro integraci znevýhodněných skupin v partnerských zemích. Ke stažení v angličtině je zde:

Příručka s příklady dobré praxe z partnerskýcvh zemích (v angličtině)

Více informací o projektu najdete na adrese. http://www.project-enclose.eu/