Otvíráme bránu k zaměstnání

Registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009718

 Cílem projektu Otvíráme bránu k zaměstnání je usnadnit 12 rodičům z regionu Slezské brány návrat na trh práce po rodičovské dovolené.

 

Účastníci budou podpořeni více než 40 hodinami poradenských a vzdělávacích aktivit vedoucích ke zlepšení jejich postavení na trhu práce.

Sedmi účastníkům bude zprostředkováno zaměstnání, přičemž bude kladen důraz na uplatnění flexibilních forem práce.

 

Stručný přehled klíčových aktivit:

KA1 – Nábor cílové skupiny a vstupní poradenství

Profilace účastníků =  rozbor vzdělání, dosavadních pracovních zkušeností, měkkých i odborných kompetencí, rodinné situace a případných omezení. Vyhodnocení možností pro další směřování na trhu práce a vytvoření osobního vzdělávacího plánu.

 

KA2 – Motivační skupinové aktivity

Rozvoj komunikačních dovedností, práce s vlastním potenciálem, pracovně-právní minimum, kompletní příprava k výběrovému řízení,  efektivní práce s časem, work&life balance, využití digitálních technologií v osobním životě a v práci.

 

KA3 – Jazykové vzdělávání a PC kurzy

Obchodní angličtina a počítačové kurzy pro oživení a zlepšení znalostí a dovedností.

 

KA4 – Rozšíření/změna kvalifikace

Individuální rekvalifikace na základě profilace účastníka a potřeb vůči trhu práce.

 

KA5 – Zprostředkování zaměstnání a podpora zahájení podnikatelské činnosti

Individuální poradenství zaměřené na vyhledávání zaměstnání nebo podporu zahájení podnikání

 

KA 6: Podpora udržitelnosti cílové skupiny na trhu práce – podpora flexibilních forem zaměstnání

Motivace zaměstnavatelů k vytvoření flexibilních forem zaměstnání (zkrácené úvazky, práce na dálku, flexibilní prac. doba), podpořená mzdovými příspěvky až na 6 měsíců.

 

Skladba aktivit a výběr konkrétních kurzů závisí na individuálních potřebách každého účastníka.

Trvání projektu: 10/2018 – 11/2019

Všechny aktivity jsou pro CS bezplatné, projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost.

Důvodem vzniku projektu je skutečnost, že osoby pečující o dítě několik let ztrácí přehled o aktuálním dění a vývoji na trhu práce, zapomínají pracovní návyky, dochází u nich ke stagnaci odborných znalostí, ztrátě schopnosti komunikovat s dospělými a v neposlední řadě ke ztrátě sebevědomí.

Ke stažení:

Dotazník pro vstup do projektu_Otvíráme_bránu_zaměstnání.docx (64,1 kB)