Podnikám, slaďuju...sama sobě šéfuju

Projekt č. CZ.1.04/3.4.04/88.00354

Projekt probíhá v letech 2012 - 2014. 

Jeho cílem je podpořit podnikání žen v Moravskoslezkém kraji a přispět tak k prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce. 

Ženy v projektu získají zážitkové kariérní poradenství, kurz podnikání, vedený špičkovými lektory z celé ČR, a dále individuální podporu při zahájení podnikání prostřednictvím mentoringu a koučinku. Úspěšné absolventky mají navíc možnost získat řadu bonusů např. v podobě získání investora pro svůj podnikatelský záměr.

Podrobné informace o projektu jsou publikovány na stránkách www.zahajenipodnikani.cz

Poslední běh kurzů byl zahájen v březnu a končí v červnu 2014. Do projektu už není možné se přihlásit, nicméně do budoucna připravujeme další aktivity pro zájemce o podnikání. V případě zájmu nás kontaktujte.

Partnery projektu jsou: PROFICIO, o.s. (koordinátor), Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Koučink akademie a Rovnovážka.

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR a díky tomu jsou pro účastnice veškeré aktivity zdarma!