PROFUTURA

Projekt PROFUTURA umožní 30 mladým lidem (18 - 30 let, ZŠ/SŠ vzdělání*) absolvovat 6-týdenní pracovní stáže v Německu v různých oborech.
Mimo to projdou účastníci přípravným kurzem němčiny, kurzem pracovního práva, multikulturní problematiky a odborné přípravy.
Po skončení pracovních stáží budou moct absolvovat rekvalifikační kurzy a k dispozici jim bude také individuální koučink, který jim bude oporou při hledání zaměstnání.
První běh aktivit byl zahájen 1.4.2016, stáže se uskutečnily v termínu 30.10. - 10.12.2016.
Zahraniční stáže ve druhém běhu se uskutečnily v termínech 13.8. - 23.9.2017.
 
Více informací o projektu viz: www.projekt-profutura.cz