PROFUTURA

Projekt PROFUTURA umožnil 23 mladým lidem (18 - 30 let, ZŠ/SŠ vzdělání) absolvovat 6-týdenní pracovní stáže v Německu v různých oborech.
 
Před samotným odjezdem na pracovní stáž do Německa všichni účastníci projektu úspěšně absolvovali přípravný kurz němčiny, kurz pracovního práva, multikulturní problematiku a odbornou přípravu.
 
Po příjezdu z pracovní stáže někteří účastníci ještě využili možnost v projektu absolvovat rekvalifikační kurz a individuální koučink, který jim byl velkou oporou při hledání nového zaměstnání.
 
Projekt byl zahájen dne 1. 4. 2016. 
Stáže v německém městě Wernigerode se uskutečnily v termínech 30. 10. - 10. 12. 2016 a 13. 8. - 23. 9. 2017.
 
Více než 60 % účastníků získalo po návratu ze stáží zaměstnání v ČR nebo v Německu nebo začalo studovat.
 
Projekt PROFUTURA byl ukončen k 31. 3. 2018.
 
Více informací o projektu viz: http://cms.projekt-profutura.webnode.cz/