SKIP

Innovative Approaches To Develop Vocational Skills of People With Severe Disabilities = Inovativní přístupy k rozvoji sociálních dovedností osob s těžkým zdravotním postižením

 

Projekt programu Grundtvig Multilaterální

Č.: 538480-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDTVIG-GMP

http://www.europe-projectskip.eu

 

Doba trvání: 1/2014 - 12/2015

Projekt SKIP je zaměřen na individuální potřeby hendikepovaných osob, podporu jejich odborné přípravy a zlepšení vzdělávacích možností tak, aby nedocházelo k jejich sociálnímu vyloučení. Aby mohli dospělí s těžkým zdravotním postižením dostáhnout svého plného potenciálu a získat podporu, kterou si zaslouží, jsou zapotřebí kvalifikovaní vzdělavatelé. Když se lidé s těžkým zdravotním postižením naučí jednat sami za sebe, závislost na jiných se snižuje a pravděpodobnost jejich sociální integrace je vyšší.

Projekt bude hledat nejefektivnější metody učení pro osoby s těžkým zdravotním postižením, přičemž bude brát v úvahu dvě hlavní témata:

  • proces získávání klíčových kompetencí, technických a odborných dovedností musí být přizpůsoben jejich specifickým potřebám (omezená řeč či komunikace, obíže s pohyblivostí, tendence zapomínat, atd.);
  • vzdělavatelé potřebují vědět, jak zajistit odpovídající a efektivní výuku a jak podporovat studenty k dosažení vyšších cílů.

 

Hlavním výstupem projektu budou vzdělávací moduly pro vzdělavatele/lektory/učitele podporující dospělé osoby s těžkým zdravotním postižením při získávání odborných a klíčových dovedností.

Projektové zpravodaje si můžete stáhnout zde:

SKIP_Zpravodaj č. 1

SKIP_Zpravodaj č. 2

SKIP_Zpravodaj č. 3

O konkrétních aktivitách projektu vás budeme pravidelně informovat v sekci Aktuality.