Organizacím

Rovnovážka nabízí zpracování neinvestičních projektových záměrů v programech ESF a také poradenství v této oblasti.

Předseskyně Rovnovážky, Klára Tidrichová, je autorkou několika úspěšných projektů OP LZZ, které se umístily v první desítce nejlépe hodnocených žádostí v daných výzvách v celé ČR, jeden z jejích projektů byl dokonce hodnocen jako nejlepší.

Rovnovážka dále nabízí své know-how z místních i mezinárodních aktivit pro začlenění do projektů jiných subjektů formou partnerství nebo dodávky služeb