Úspěšná žena

01.01.2020

Projekt podporuje rovné příležitosti žen na trhu práce. 

Více informací na www.uspesna-zena.cz.

V tuto chvíli oba běhy projektu hlásí plno! Děkujeme za váš zájem a doufáme, že vaši důvěru nezklameme!

Atmosféru z prvního setkání můžete nasát z videa níže. 

Projekt je financován z prostředků ESF - OP Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Reg. č. projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011658