Úspěšná žena

01.01.2020

Projekt byl ukončen k 31.3.2022.

Projekt podporuje rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce. 

Podrobnosti: https://uspesna-zena9.webnode.cz/.

Projekt je financován z prostředků ESF - OP Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Reg. č. projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011658