Chance to Go

Šance pro mladé nezaměstnané!

Pojeďte s námi na pracovní stáže do Německa a získejte cenné životní zkušenosti.

Projekt nabízí přípravné kurzy včetně kurzu němčiny, přípravný týdenní pobytový kurz v Beskydech, pracovní stáže v Německu v různých oborech, po celou dobu český doprovod. Hradíme veškeré náklady: jízdné, ubytování, pojištění, pracovní pomůcky, zdravotní prohlídky a proplácíme stravné ve výši až 60 tis. Kč!

Více informací a přihlášky do konce ledna 2020 u Kláry Tidrichové na tel.: 603 199 998 nebo na e-mailu rovnovazka@seznam.cz  Podrobnější podmínky účasti a přihláška ke stažení níže.

Projekt je financován z prostředků ESF - OP Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Reg. č. projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/16_059/0011117.

Projekt je určen nezaměstnaným lidem ve věku 18 - 30 let s bydlištěm v Moravskoslezkém kraji, kteří dále splňují tyto podmínky|:

1. mají pouze ZŠ vzdělání.

2. Mají SŠ vzdělání, ale jsou bez práce nejméně 1 rok.

3. Mají SŠ vzdělání a prošli v posledních 5 letech ústavní výchovou, tj. např. dětským domovem.

Tyto podmínky je potřeba splnit k datu vstupu do projektu.