Chance to Go

02.01.2020

Projekt byl ukončen k 31.3.2022.

Poslední stáže v Německu pro mladé znevýhodněné nezaměstnané proběhly v 07 - 08/2022.

Podívejte se na reportáž...


Zkušenosti našich účastníků z roku 2020

Podrobné informace o projektu získáte v následující 5minutové prezentaci:

Projekt nabízí přípravné kurzy včetně kurzu němčiny, přípravný týdenní pobytový kurz v Beskydech, 8týdenní pracovní stáže v Německu v nejrůznějších oborech, po celou dobu český doprovod. Jsou hrazeny veškeré náklady: jízdné, ubytování, pojištění, pracovní pomůcky, zdravotní prohlídky a proplácíme stravné a kapesné ve výši cca 70 tis. Kč!

Projekt je financován z prostředků ESF - OP Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Reg. č. projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/16_059/0011117.