S námi k zaměstnání

24.11.2019

Projekt S námi k zaměstnání pomáhá dlouhodobě a opakovaně nezaměstnaným, především pak lidem starším 50 let, pomoct najít cestu zpátky do práce. 

Projekt nabízí řadu aktivit - pracovní poradenství a mentoring, motivační kurzy, rekvalifikace, PC kurzy aj. 

Projektu se dosud zúčastnilo 40 lidí, z toho 17 jsme pomohly najít práci.

Projekt je financován z prostředků ESF - OP Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Reg. č. projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009173 

A co říkají naši účastníci předchozího vratimovského projektu Otvíráme bránu zaměstnání?

"Chci velice poděkovat Rovnovážce za tuto příležitost. Doporučuju všem a taky i závidím budoucím účastníkům projektu, že mají možnost toto zažít." Ing. Nikola Glabazňová.

"Měl jsem možnost pokračovat v sebevzdělávání. Lektoři byli na velmi vysoké úrovni a náplň kurzů je v praxi použitelná. Také jsem se setkal s lidmi, kteří řešili podobné problémy, a to člověka povzbudí a hrozně mu to pomůže." Bc. Jiří Weber.