Chance to Go

Zkušenosti našich účastníků

Projekt byl určen nezaměstnaným lidem ve věku 15 - 30 let.

Podrobné informace o projektu získáte v následující 5minutové prezentaci:

Projekt nabízel přípravné kurzy včetně kurzu němčiny, přípravný týdenní pobytový kurz v Beskydech, 8týdenní pracovní stáže v Německu v nejrůznějších oborech s českým doprovodem. 

Projekt byl financován z prostředků ESF - OP Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Reg. č. projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/16_059/0011117.