Chance to Go

Šance pro mladé nezaměstnané!

Pojeďte s námi na pracovní stáže do Německa a získejte cenné zkušenosti!

Zkušenosti našich účastníků

Projekt je určen nezaměstnaným lidem ve věku 15 - 30 let, kteří dále splňují tyto podmínky:

1. Mají pouze ZŠ vzdělání.

2. Mají SŠ vzdělání, ale jsou bez práce nejméně 1 rok.

3. Mají SŠ vzdělání a prošli v posledních 5 letech ústavní výchovou, tj. např. dětským domovem.

4. Mají SŠ vzdělání a jsou zdravotně znevýhodnění nebo postižení (I. nebo II. stupeň invalidity).

Tyto podmínky je potřeba splnit k datu vstupu do projektu.

Podrobné informace o projektu získáte v následující 5minutové prezentaci:

Projekt nabízí přípravné kurzy včetně kurzu němčiny, přípravný týdenní pobytový kurz v Beskydech, 8týdenní pracovní stáže v Německu v nejrůznějších oborech, po celou dobu český doprovod. Hradíme veškeré náklady: jízdné, ubytování, pojištění, pracovní pomůcky, zdravotní prohlídky a proplácíme stravné a kapesné ve výši cca 70 tis. Kč!

V roce 2020 jsme stáže zvládli navzdory Covidu, věříme, že letos to zvládneme také!

Více informací a přihlášky u Kláry Tidrichové na tel.: 736 140 697 nebo na e-mailu klara.tidrichova@rovnovazka.cz. Podrobnější podmínky účasti ke stažení níže.

Projekt je financován z prostředků ESF - OP Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Reg. č. projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/16_059/0011117.