Blog

PF 2021 Všem našim partnerům, klientům a příznivcům přejeme po celý příští rok pevné zdraví, mnoho zdaru, pohody a navrácení všeho dění zpátky do rovnováhy. 💗 Tým Rovnovážky

Všech šest mladých nezaměstnaných lidí, kteří se zapojili do projektu Chance to Go, přes veškeré překážky letos vycestovalo a úspěšně zvládlo dvouměsíční pracovní stáže v Německu.