Blog

Všech šest mladých nezaměstnaných lidí, kteří se zapojili do projektu Chance to Go, přes veškeré překážky letos vycestovalo a úspěšně zvládlo dvouměsíční pracovní stáže v Německu.

Milí klienti, partneři, přátelé, podporovatelé, přejeme vám ze srdce krásné a poklidné prožití Velikonoc. I když budou letos jiné, než na jaké jsme zvyklí.