Green Entrepreneurship
(Zelené podnikání)

Projekt Green Entrepreneurship (zkráceně GreEn), který je realizován v rámci programu Erasmus+ Partnerství malého rozsahu, je výsledkem spolupráce tří organizací: Rovnovážka (CZ), Adesos (ES) a Futureg (SK).

Jeho hlavním cílem je sdílení zkušeností partnerů v oblasti rozvoje profesních kompetencí žen, konkrétně ve vedení udržitelného podnikání, a v oblasti využívání moderních technologií pro marketingové účely.

Projekt míří na cílovou skupinu žen, které mají zájem o rozvoj svých podnikatelských dovedností, ať už se nacházejí v jakékoliv části podnikatelského procesu (tj. I když o podnikání teprve uvažují). Pro tuto skupinu si GreEn dává za cíl vytvořit hybridní (online/offline) vzdělávací kurz.

Hlavními probíranými tématy bude zohlednění ekologických otázek v podnikání (např. snižování spotřeby energie, omezení produkce odpadů, využití oběhového hospodářství nebo větší zaměření na obnovitelné a místní zdroje) a zároveň propagace této problematiky v marketingových strategiích. Marketingová složka kurzu je věnována především využívání mobilních aplikací. Kurz bude mít modulární podobu a každá účastnice si tak může zvolit zaměření, které odpovídá jejím současným potřebám a očekáváním.

Kromě vzdělávacího kurzu bude součástí projektu i mezinárodní skupina založená na sociální síti. Ta bude sloužit ke sdílení zkušeností, produktů, tipů a triků mezi účastnicemi projektu.

Účastnicím bude rovněž k dispozici motivační blog / e-book s 12 příklady dobré praxe v podobě rozhovorů s podnikatelkami.

Pilotního běhu kurzu se zúčastní 30 žen ze tří zemí, které na tomto projektu spolupracují. Účast v kurzu je zdarma.

Pro více informací kontaktujte manažerku projektu: Klára Tidrichová, klara.tidrichova@rovnovazka.cz, +420 736 140 697.