Čerpáme know-how z Norska #sodvahou.

04.11.2022

Díky projektu www.zenamsodvahou.cz se mohou vzdělávat nejen matky samoživitelky, ale také my, zástupkyně neziskových organizací. 

Ve dnech 2. - 3.11. nás navštívil náš norský partner, pan Vedat Servincer, ze společnosti Norsensus MEDIAForum, který naše účastnice proškolil v oblasti síťování a storytellingu a nás v oblasti advokačních dovedností, abychom se naučily lépe hájit práva znevýhodněných skupin.

Za tuto příležitost děkujeme Active Citizens Fund. #sodvahou.