Jarmark příležitostí 20. 2. 2024 Vratimov

12.01.2024

Srdečně vás zveme na JARMARK PŘÍLEŽITOSTÍ pro obyvatele regionu MAS Slezská brána, 

Kdy: Üterý 20. 2. 2024, 9:30 – 12:30, 

Kde: velký sál Střediska volného času Vratimov.

POZVÁNKA KE STAŽENÍ.

Akce je určena lidem, kteří chtějí objevit nové příležitosti, rozvíjet své dovednosti nebo najít nové pracovní příležitosti. Přináší nejen novou inspiraci, ale také prostor pro sdílení a nalezení podpory
v obtížných životních situacích.

Nabízí řadu zajímavých aktivit zejména pro seniory, rodiče malých dětí, pečující osoby, zdravotně postižené, nezaměstnané aj.

Inspiraci zde ale najdou všichni lidé bez ohledu na věk a znevýhodnění. Zajímavá může být i pro zástupce spolků, obcí nebo místních zaměstnavatelů.

Účast je ZDARMA. 

Do představovaných aktivit se bude možné se v budoucnu bezplatně zapojit v rámci projektu OPZ+ Tvoříme komunitu.

Srdečně vás zveme jménem všech partnerů projektu: MAS Slezská brána, Rovnovážka, SVČ Vratimov a Šumění. 

Těšíme se na vás!