Kulatý stůl přinesl podnětné diskuse

01.06.2022

Dne 18. 5. 2022 proběhl v American Corner Knihovny města Ostravy první Kulatý stůl z dílny Rovnovážky na téma rovných příležitostí, diverzity a flexibility v pracovním prostředí

Mgr. Kateřina Kaňoková předala účastníkům své expertní znalosti v této oblasti formou prezentací. 

Na daná témata otevřeně diskutovalo 17 zástupkyň společností z nejrůznějších oborů (namátkou ABB, VŠB-TUO, Heimstaden, Magistrát města Ostravy, Liberty, Pars komponenty, Gamin aj.). 

Podněty vzešlé z této akce využijeme v naší další práci. 

Akce byla realizována s finanční podporou Statutárního města Ostrava. www.fajnarodina.cz