Mateřství a vliv dítěte na kariéru matky

26.08.2020

Doba strávená mimo zaměstnání z důvodu mateřské a rodičovské dovolené výrazně ovlivňuje profesní a kariérní dráhu rodičů. Podle platformy a průzkumu aliance Byznys pro společnost více než tři čtvrtiny rodičů (77 %) a dvě třetiny zaměstnavatelů (66%) si myslí, že rodičovství má u nás stále negativní dopad na celoživotní uplatnění žen v práci. Téměř polovinu rodičů (48 %) neoslovil zaměstnavatel s nabídkou spolupráce či podpory i během mateřské a rodičovské dovolené a zhruba stejné procento rodičů zůstalo na rodičovské dovolené tři a více let.

Největší vliv na to, za jak dlouho a jestli se do práce po mateřské dovolené vrátí žena nebo muž mají:

  1. Finance

Stále se potýkáme s nerovným odměňováním mužů a žen na trhu práce a velkými rozdíly v platech v rodinách. Z tohoto důvodu ženy raději zůstávají doma a muži neodcházejí na rodičovskou dovolenou, aby neohrozili rodinný rozpočet.

  1. Společenské normy

Stále převládají názory, že žena má doma pečovat o děti a muž rodinu zajišťovat ekonomicky a není ani myslitelné, aby muž převzal po ženě všechny rodičovské povinnosti. Mužů, kteří se rozhodnou s dětmi zůstat doma jsou jen 2%.

  1. Nedostatečná kapacita školek, dětských skupin a jeslí

Celorepublikovým problémem je i nedostatečná kapacita předškolních zařízení. Mnoho rodičů bojuje s tím, že jim dítě nevezmou do státní školky a nemají peníze na soukromé hlídání. Mnohdy se ženám nevyplatí nastoupit do práce, pokud by měly platit 10.000 Kč měsíčně za soukromou školku. Najdou se ale vědomé firmy, které svým zaměstnancům nabízejí firemní školku a motivují tak ženy k dřívějšímu návratu do práce.

Podíl žen, které se rozhodnou kvůli pečovatelským povinnostem zůstat ekonomicky neaktivní je v ČR jeden z nejvyšších v EU. Především ženy mladší 40 let zůstávají z důvodů péče o děti doma (84 % ve věku 25-34 let a 70 % žen ve věku 35-44 let).

Nutnost péče o děti je negativním faktorem ovlivňujícím zaměstnanost žen. Následkem toho dochází k vertikální segregaci trhu práce, kdy ženy v zaměstnání zastávají nižší pozice než muži. Typická je také horizontální segregace TP, kdy ženy pracují v méně placených odvětvích.

Podle Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek by více než polovina ekonomicky neaktivních matek upřednostnila práci na částečný úvazek a organizace Byznys pro společnost dále zjistila, že osm z deseti matek malých dětí nemůže využít flexibilního úvazku a považuje to za hlavní překážku návratu do práce po RD. Nedostatečná dostupnost flexibilních úvazků v ČR (podíl kratších úvazků v ČR byl v roce 2017 pouze 7,3 % oproti EU kolem 20 %) vede k prohlubování problému nerovného postavení žen na TP.

Projekt Úspěšná žena oslovuje zaměstnavatele a snaží se jim předat své know-how a dělat osvětu za účelem potírání genderových stereotypů vedoucích k nerovnostem na TP. Pokud se chcete zapojit, neváhejte nás oslovit. Rovnost je věcí volby a věříme, že vědomí zaměstnavatelé si váží svých zaměstnankyň a pomáhají jim s návratem do práce po rodičovské dovolené.