Meeting projektu Erasmus+ Easy Digital Access v Ostravě

13.03.2023

Ve dnech 12. - 13.3. jsme hostili první meeting partnerů projektu Erasmus+ Easy Digital Access v Ostravě. 

Koordinátorem je španělská organizace ADESOS, partnery jsou Rovnovážka, z. s. a slovenská CEDA

Cílem projektu je vyvinout design vzdělávacího kurzu v digitální oblasti s odpovídajícím obsahem, který by umožnil zvýšit zájem lidí, kteří mají v této oblasti minimum znalostí. Cílem tohoto vzdělávání je pak vybavit účastníky potřebnými dovednostmi především pro komunikaci se státní správou a samosprávou.

Obsah vzdělávání bude vytvořen ve spolupráci partnerů a otestován ve všech partnerských zemích.