Mezinárodní workshop na podporu zaměstnanosti žen - WOWIT

26.05.2023

Ve dnech 22. - 24.5.2023 se v rámci projektu WOWIT  (Women 's opporunities at Workmarket by Inclusive Techniques) programu Erasmus+ se uskutečnil mezinárodní workshop na téma podpory žen na trhu práce. 

Worskhop uspořádala naše partnerská organizace Družstvo Novus ve slovinském Velenje. 

S kolegyněmi z Česka, Slovenska a Slovinska jsme sdílely zkušenosti a čerpaly inspiraci v těchto oblastech:

 - kurzy pro imigrantky,

 - kariérové poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané při Úřadu práce, 

 - role Hospodářské komory v transformaci uhelného regionu, 

 - podpora celoživotního učení, 

 - podpora podnikavosti.