Plody projektu Cyber Skills

30.11.2023

Evropský projekt Eramsus+ Cyber Skills, který končí k 31. 12. 2023, nám přinesl řadu nových znalostí v oblasti práce s PC, které můžeme nyní předávat dále našim klientům. 

Díky účasti na třech mezinárodních školeních jsme se naučili lépe chránit svá data, publikovat články s ohledem na potřeby našich klientů a začali jsme využívat nástroje AI.

Na tyto znalosti ihned navážeme v následujícím roce a to realizací PC kurzu pro znevýhodněné - více viz tento článek.

Děkujeme všem partnerům za spolupráci a národní agentuře - Domu zahraniční spolupráce, za podporu při realizaci projektu.