Poděkování a PF 2023

21.12.2022

Děkujeme všem dárkyním a dárcům, kteří přispěli na chod Rovnovážky v letošním náročném roce!

Děkujeme také městu Vratimov, jež nám poskytlo dotaci na provoz a přispělo darem na pracovní poradnu a na realizaci projektu Ženám s odvahou (částečně také prostřednictvím daru Liberty).

Za dar na dofinancování projektu Ženám s odvahou a dalších aktivit spolku děkujeme firmě Valk Welding CZ s.r.o.

Děkujeme také všem spolupracovníkům a partnerům, kteří se podíleli na realizaci našich aktivit a klientům za jejich přízeň. 

Přejeme vám krásné prožití Vánoc a šťastný nový rok!