Práce z domova

22.01.2020

Chcete do firmy přilákat schopné zaměstnance? Chcete si udržet ženy, které odešly na rodičovskou dovolenou? Nabídněte jim práci z domova!

Díky snižování rizika šíření aktuální koronavirové infekce na pracovištích se zvyšuje podíl zaměstnanců vykonávající práci z domova - tzv. home office, což je dobře, protože právě práce na dálku může pomoci vyřešit genderové nerovnosti na trhu práce.

Co je to home office a jak si stojíme v porovnání s ostatními státy?

Šetření společnosti TREXIMA zjistilo, že práci z domova umožňuje každá 4 firma v ČR (více údajů naleznete ve studii Problémy při práci na dálku a jejich řešení pro zaměstnance dostupné na www.trixima.cz). Podle dalšího zjištění analytického projektu "Evropa v datech" běžně využívají tzv. home office 4 % českých pracujících, tedy zhruba 206 tisíc lidí. Česká republika se tak nachází těsně pod průměrem Evropské unie, který činí 5 %. Nejběžněji se využívá v Nizozemsku a dle předpokladů ho častěji využívají ženy než muži.

Nejen v této době, ale už i v minulých letech zaměstnanci skutečně čím dál více poptávali po možnosti práce z domu.

Jaké výhody má práce z domova pro zaměstnavatele

Konkurenční výhoda

Populární možností práce z domu přiláká vaše firma vyšší zájem ze strany potenciálních zaměstnanců. Na veřejnosti se o vás také bude více mluvit, což s sebou nese pozitivní efekt v podobě zvýšení povědomí na veřejnosti.

Budování důvěry a lepších vztahů se zaměstnanci

Pokud dáte zaměstnancům dáte možnost pracovat z domova, dáváte tím i najevo, že jim důvěřujete a ceníte si jejich práce, což zaměstnanci jistě ocení loajalitou.

Zvýšení motivace a tím i produktivity

Home office je zaměstnanci vnímaný jako velmi zajímavý benefit, kterého si váží. Často se to projeví i na jejich výkonu. Někteří zaměstnanci doma dokonce udělají víc práce než v kanceláři, kde jsou od práce vyrušováni kolegy a svým okolím.

Šetření provozních nákladů

V době koronavirové epidemie se ukázalo, že mnoho firem ušetřilo nemalé náklady spojené s chodem kanceláří (elektřina, služby, občerstvení atd.). Zaměstnavatelé také využívají sdílených pracovních míst, kdy se zaměstnanci střídali u jednoho pracovního stolu po týdnu a mohli tak nabídnout zbylé kanceláře k pronájmu.

A proč je možnost práce na home office tak důležitá pro ženy?

  • Při práci z domova si lze snadněji organizovat pracovní a mimopracovní aktivity.

  • Hlavně pro ženy pečující o děti, které si tak mohou daleko lépe skloubit práci a rodinu.

  • Soustředěnost při kreativní práci, kterou ženy často vykonávají a v čem jsou výjimečné je mnohem méně narušována nenadálými pracovními činnostmi, jako by tomu bylo na pracovišti.

  • Ženy rády pracují večer nebo v noci (když si splní své rodičovské povinnosti) a právě v tento čas jsou nejvýkonnější. Práce z domova umožňuje pracovat velmi efektivně, jak to zaměstnanci co nejvíce vyhovuje.

  • Více volného času díky tomu, že nemusí do práce dojíždět.

Současná krize ukazuje zaměstnavatelům, že dá velmi rychle přejít z věty "pracovat u nás na home office nelze" na větu "musíte na home office přejít hned zítra". Zjišťuje se, že efektivita práce nejen nepoklesla, ale často naopak vzrostla. Ukazuje se, že zaměstnanci dokáží v krizové situaci zabrat, snadno improvizovat a odvádět stejně dobrou nebo i lepší práci. Doufáme proto, že se vnímání home- office v nejbližší době hodně změní. Místo benefitu za odměnu se z něj stane běžná alternativa a hojně využívaná nabídka flexibilních forem práce, která pomůže ženám sladit pracovní a rodinný život, usnadní jim návrat do práce po rodičovské dovolené a bude mít pozitivní vliv na vyrovnání šancí žen a mužů na trhu práce.