Projekt Erasmus+ WOWIT podporuje rovné příležitosti

10.06.2022

Ve dnech 7. - 9.6. jsme se zúčastnily semináře na téma (ne)rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce. Seminář byl protknut řadou velmi zajímavých prezentací, ze kterých budeme čerpat v naší další práci. 

Připravujeme samostatnou sekci projektu na našich webových stránkách, kde najdete podrobnější informace, prezentace i další materiály věnující se této problematice. 

Fotogalerie