WOWIT: video-ohlédnutí za školením lektorů na Slovensku

18.11.2022

Podívejte se na krátké video zachycující krásnou produktivní atmosféru na školení lektorů a lektorek dalšího vzdělávání v rámci projektu Erasmus+ WOWIT v Dunajské Stredě. 

Metody vzdělávání pro podporu žen na trhu práce představené v rámci školení budou zpracovány do výstupu projektu - příručky pro lektory. Příručka bude v online podobě k dispozici zdarma cca v polovině roku 2023. o její dostupnosti vás budeme informovat. 

Projekt WOWIT - Women on Labour Market with Inclusive Techniques. 

Reg. č.2021-1-SK01-KA210-ADU-000034089