Konference Flexi budoucnost

27.04.2023

Pod taktovkou Lumpíkova a Rovnovážky se dne 20. 4. 2023 ve Frýdku-Místku uskutečnila konference s názvem Flexi budoucnost. Přinesla řadu zajímavých podnětů, které pomůžou otevřít dveře flexibilním formám práce. 

Zúčastnilo se jí cca 50 osob, především zástupců zaměstnavatelů a to jak ze soukromého, tak
i veřejného sektoru. 

Pozvání na konferenci přijaly mj. Leona Sárkoziová, náměstkyně primátora Frýdku-Místku a paní senátorka Helena Pešatová

Andrea Bohačíková z organizace M.arter přítomné seznámila s tím, jak lze díky flexibilitě vytěžit personální potenciál ve firmě, jaký je očekávaný vývoj flexibilního zaměstnávání v následujících letech a jak je na tom ČR ve srovnání se zahraničím.

Kateřina Kaňoková představila příklady dobré praxe v oblasti rovných příležitostí a zavádění flexibility ve státní správě a samosprávě. 

Vedat Sevincer z firmy Norsenus Mediaforum představil systém podpory flexibility práce v Norsku. 

V druhé části konference proběhla panelová diskuse s představitelkami významných "flexi zaměstnavatelů", která nám umožnila nahlédnout do toho, jak vypadá flexibilita v praxi. 

Michaela Kühtreiberová, Stora Enso

Pavlína Divinová, Česká spořitelna

Markéta Bilanová, Siemens

Lenka Petrušková, 3Pillar Global

Jana Marečková, Tietoevry

Konference se uskutečnila v rámci projektu Ženám s odvahou, financovaného z Active Citizens Fund, s příspěvky partnerů projektu Lumpíkov, z.ú,, Rovnovážka, z. s. a sponzorů: města Vratimov
a Valk Welding CZ, s.r.o.