Ohlédnutí za rokem 2022

20.12.2022

Rok 2022 byl pro Rovnovážku v mnoha směrech velmi náročný. Podařilo se nám ale dokončit významné projekty, které pomohly mnoha lidem: 

Díky projektu Chance to Go vycestovalo 12 mladých znevýhodněných nezaměstnaných lidí na dvouměsíční pracovní stáže do Německa. Projekt jim přinesl nejen cenné životní a pracovní zkušenosti, ale pro mnohé znamenal zásadní zlom - odrazový můstek k novému životu.

Projekt Úspěšná žena pomohl více než 30 ženám, především maminkám vracejícím se na trh práce po rodičovské dovolené, jimž dodal sebevědomí a potřebné znalosti a dovednosti pro restart kariéry. Projekt vyvrcholil krásnou osvětovou konferencí a vydáním knihy s příběhy 12 úspěšných žen.

Ve spolupráci se Statutárním městem Ostrava jsme uskutečnili Kulatý stůl se zaměstnavateli na téma rovných příležitostí, flexibility a diverzity v pracovním prostředí. 

Projekt Ženám s odvahou pomáhá více než 20 matkám samoživitelkám k tomu, aby se uměly postavit za svá práva a šířily povědomí o tom, jak potřebné je zavádění flexibilních forem práce. Za finanční podporu projektu děkujeme městu Vratimov a ValkWelding CZ, s.r.o.

V projektu WOWIT se uskutečnilo několik mezinárodních vzdělávacích akcí (seminářů a workshopů) s tématem podpory rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a vznikl také první výstup - Best Practice Guide, který je dostupný ke stažení zdarma. V současné době připravujeme Training Guide - "kuchařku" pro lektory dalšího vzdělávání, kteří podporují lidi hledající nové pracovní uplatnění.

V projektu Cyber Skills proběhla dvě první mezinárodní školení pro lektory dalšího vzdělávání v oblasti počítačových dovedností. 

Dosud je díky financování městem Vratimov v provozu pracovní poradna, která od června 2022 pomohla 8 nezaměstnaným ženám (otevřena je ale i mužům 🙂). 5 našich klientek díky poradně získalo nové zaměstnání a jedna absolvuje rekvalifikaci. Jedna z klientek nám dokonce přišla osobně poděkovat s tím, že jsme jí změnili život. Takové příběhy nás moc těší, hřejí u srdce a přesvědčují o tom, že to, co děláme, má smysl. :-)

Rok 2022 přinesl ale i horší momenty...

Začala válka, což nás hluboce zasáhlo. Ve spolupráci s městem Vratimov jsme proto uspořádali dvě veřejné sbírky.

Vzhledem k finanční situaci jsme byli nuceni zrušit ostravskou kancelář a rozloučit se se zaměstnanci. Prošli jsme také právním sporem s MPSV a řešili jsme útok hackera. Ze všeho se ale nějak otřepeme a jedeme dál. 🙂 

A co nás čeká v roce 2023?

Zahajujeme dva nové projekty mezinárodní spolupráce v programu Erasmus+ a povedeme regionální centrum zaměstnanosti v projektu Tvoříme komunitu realizovaném MAS Slezská brána. O všech novinách vás budeme informovat tady na webu, na LinkedIn a snad již brzy opět i na FB.😉

Moc děkujeme všem kolegům, partnerům, dárcům a klientům za podporu a těšíme se na spolupráci v novém roce!