WOWIT

WOWIT Women's Opportunities at Workmarket by Inclusive Techniques  (Inkluzivní techniky pro posílení příležitostí žen na trhu práce)

Cílem projektu WOWIT, financovaného programem Erasmus+ (KA210-ADU), je posílení vzdělávání dospělých a zlepšení příležitostí pro kvalitní vzdělávání a to zejména žen. Spojením tří partnerských organizací z různých států byl vytvořen prostor pro výměnu osvědčených postupů a zkušeností práce s různými zranitelnými cílovými skupinami. Zúčastněné organizace se zabývají různými tématy, týkajícími se příležitostí žen, a řeší také překážky,  kterým ženy na trhu práce čelí. Úkolem projektu je posílit postavení uchazeček o zaměstnání a také podpořit nevládní neziskové organizace, které se ženami spolupracují, nebo jim pomáhají. Aktivity jsou rozděleny na dvě části: SÍŤOVÁNÍ a ŠKOLENÍ. Zatímco síťování se zabývá porovnáváním osvědčených postupů a motivačních faktorů pro účastníky vzdělávacích kurzů, školení shromažďuje praktické zkušenosti, semináře a workshopy na různá témata, doprovázené metodickým nástrojem, který bude vyvinut v průběhu projektu.

Projekt je financován v rámci programu spolupráce malého rozsahu Erasmus+ KA210-ADU.

Trvání projektu: 1.1.2022-31.12.2023

Zúčastněné organizace:

 - OZ FutuReg (vedoucí žadatel)

- Društvo NOVUS (partner projektu)

- Rovnovažka, o.s. (partner projektu)