Ve spolupráci s Lumpíkov, z. s. a norskou organizací Norsensus MediaForum realizujeme projekt pro matky samoživitelky. Více viz www.zenamsodvahou.cz.