Našim stážistům se v Německu daří

02.08.2021

4.7.2021 vyjela do Německa skupinka šesti účastníků v doprovodu českého mentora. Stáže probíhají v různých oborech: v autoservisu, v truhlářské dílně, v malé ZOO, v projektové kanceláři, v hotelu. Účastníci jsou moc šikovní a věříme, že si domů přivezou spoustu nových pracovních i životních zkušeností a zážitků. 

Stáže jsou realizovány v rámci projektu projektu ESF - OPZ Chance to Go, reg. čCZ.03.3.X/0.0/0.0/16_059/0011117