Blog

Všech šest mladých nezaměstnaných lidí, kteří se zapojili do projektu Chance to Go, přes veškeré překážky letos vycestovalo a úspěšně zvládlo dvouměsíční pracovní stáže v Německu.

Jak už jsme se zmínily v jednom z předchozích článků, home office představuje v dnešní době pro mnohé firmy konkurenční výhodu. S očekávanou druhou vlnou pandemie bude toto téma nabývat na významu. Home office je ale také skvělým nástrojem, který pomáhá sladit práci a rodinu a může mnoha ženám usnadnit alespoň částečné setrvání v zaměstnání po dobu...

Doba strávená mimo zaměstnání z důvodu mateřské a rodičovské dovolené výrazně ovlivňuje profesní a kariérní dráhu rodičů. Podle platformy a průzkumu aliance Byznys pro společnost více než tři čtvrtiny rodičů (77 %) a dvě třetiny zaměstnavatelů (66%) si myslí, že rodičovství má u nás stále negativní dopad na celoživotní uplatnění žen v práci. Téměř...